Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

shutters
shutters
Play fullscreen
Tags: lykkeli
Reposted bysmutnazupadefinition-of-lovefemininebardzobolizamknioczy

February 22 2017

shutters
2841 0c89
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viainsanedreamer insanedreamer
shutters
shutters
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viainsanedreamer insanedreamer

February 21 2017

shutters
3335 4b13
Reposted frombettercallsaul bettercallsaul viatwice twice
shutters
5893 c243
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
shutters
Dni były puste, niepotrzebne i wlokły się bez końca, nie mogłem czytać, nie mogłem pracować, trzy razy dziennie chodziłem do kina na wszystkie popołudniowe i wieczorne seanse, bez wyboru, jak leciało, byle tylko jakoś zabić czas, byle jakoś zagłuszyć ów sowi głos, który nieustannie pohukiwał wewnątrz mnie.
— Milan Kundera, "Żart"
shutters
1952 f35d
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viamoviesss moviesss

May 12 2015

shutters
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec. 
— Hłasko
shutters
Jest już późny wtorek, a ja nadal jestem wczesnym poniedziałkiem. Czuję się jak coś, co kot przywlókł ze śmietnika
— Kurt Vonnegut
Reposted fromiblameyou iblameyou viainsanedreamer insanedreamer
shutters
Oczy, które w smutku wiecznym śnią o śmierci.
— Stefan Żeromski "Ludzie Bezdomni"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viainsanedreamer insanedreamer
shutters
0513 e965
Kafka
I’m really afraid to feel happy because it never lasts.
— Andy Warhol  (via apolohgy)
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viainsanedreamer insanedreamer
Inside me I feel alone and unreal.
— Syd Barrett, Late Night (via easymomentsandobsession)
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viainsanedreamer insanedreamer
Matthieu Venot – Photographer – Brest, France
Reposted fromcuty cuty viainsanedreamer insanedreamer
shutters
Cities.
Reposted fromweightless weightless viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl