Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2018

1952 3e02

asloversdrown:

The Mirror ////andrei T A R K O V S K Y

shutters
Zatrucie świata stanem półświadomości. Nie ma nic gorszego niż półświadomość, niedouczenie, półprawda, półinteligent. Nie darmo (objaw, to sygnał) nastał czas miernot. Upowszechnienie kultury, w tym pojęciu kryje się jakaś zabójcza bzdura. Popularyzacja, uproszczenia, skróty, digesta, kultura masowa - to coś bardzo śmiesznego i groźnego jednocześnie. Nie jestem reakcjonistą w tym sensie, że bynajmniej się nie łudzę, że można i trzeba czynnie temu przeciwdziałać. Nie chce mi się tłumaczyć czemu nie można. Nie można przeciwdziałać ewolucji gatunku. Chcę mieć tylko prawo do powiedzenia sobie, że bynajmniej ewolucja nie musi oznaczać lepszości.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
shutters
1911 2e85
Reposted bysmutnazupalove-this-guys

November 09 2017

shutters
7983 8dcc 500
Reposted fromPoranny Poranny viaquotes quotes
shutters
2707 c181
William

October 29 2017

shutters
Tyle było rzeczy do omówienia, że oboje zamilkli.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viaSalute Salute
shutters
9614 5fa5 500
Reposted bySkydelantravelling-without-movingfoodsZuruiniedoskonaloscmacckaNoCinderelladobbystraycatvairamarcinmarcinagta13thesilenceofthealcoholicspontaneousBrilliantRedPennysoymihlkgugumanticoreBetterDaysanomaliatomorrownevercomes

June 08 2017

1410 e859 500

critical-theory:

This is a real bookstore in Portland.

Reposted fromcroiea croiea viaptak ptak
shutters
Lecz pod grubą warstwą straszliwego żalu, choroby, strachu i wyczerpania nadal bije me serce, nadal obracam się wraz z ziemią, wiedząc, że tyle na niej piękna, tyle osób ukochanych, tyle do zobaczenia i przeczytania.
— Sylvia Plath*Szklany klosz
Reposted frombluecat bluecat viaptak ptak

June 02 2017

shutters
9644 74fb
Reposted fromHouse House
shutters
Ja mam taką naturę, że zawsze będę rozdrapywał, rozpamiętywał, analizował, rozkładał wszystko na atomy. I to jest, uwierz mi, strasznie męczące. Zabiera mi dużo energii i chęci do życia.
— Lao Che, Spięty
Reposted fromrysia rysia vialaoche laoche
shutters
1383 6057
Spięty zarośnięty.
Reposted fromdidlirnik didlirnik vialaoche laoche
shutters
3001 be98
shutters
3197 0c06 500
1519 e828
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamountains mountains
shutters
7578 805c 500
Reposted fromzembata zembata viahappy-hippie happy-hippie

May 31 2017

9807 9b04 500
Reposted fromthefandomhoarder thefandomhoarder viacoffee coffee

May 29 2017

shutters
Ale wierz mi, Winston, rzeczywistość wcale nie jest czymś zewnętrznym. Rzeczywistość istnieje w umyśle ludzkim i nigdzie poza nim.
— George Orwell – Rok 1984
Reposted frompuella13 puella13 viaquotes quotes
shutters
At a meeting just outside Paris, a fifteen-year-old girl came up to me and said that she'd been to see [The Double Life of] Véronique. She'd gone once, twice, three times and only wanted to say one thing really - that she realized that there is such a thing as a soul. She hadn't known before, but now she knew that the soul does exist. There's something very beautiful in that. It was worth making Véronique for that girl. It was worth working for a year, sacrificing all that money, energy, time, patience, torturing yourself, killing yourself, taking thousands of decisions, so that one young girl in Paris should realize that there is such a thing as a soul. It's worth it.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
shutters
Play fullscreen
Emancipate yourselves from mental slavery
None but ourselves can free our minds

Have no fear for atomic energy

Cause none of them can stop the time

How long shall they kill our prophets

While we stand aside and look?
Reposted byrockmusicquotespatrzpodnogi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl